F Electrician

electricianinbucuresti.ro

SERVICII

Proiectare și execuție instalații electrice
Montare corpuri de iluminat
Schimbare prize și întrerupatoare
Instalare plite și cuptoare electrice
Circuite suplimentare pentru aparatul de aer condiționat
Circuite suplimentare pentru mașina de spalat
Reparații sau schimbare tablou electric
Remediere defecțiuni instalații electrice

ELECTRICIAN

     Electrician la prețuri de bun simț! Veți beneficia de lucrări executate cu responsabilitate!
     Tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul de telefon 0766.542.833 și un electrician va fi la dispoziția dumneavoastră.
     Iată cateva dintre avantajele pe care le aveți în cazul în care alegeți să lucrați cu noi:

🗸 Prețul îl veți ști de la începutul lucrării;
🗸 Veți avea expertiza unui electrician autorizat;
🗸 Folosim numai produse de calitate;
🗸 Estimarea prețului este gratuită;

     Conform legislației în vigoare, numai electricienii autorizați au voie să intervină asupra instalației electrice, chiar dacă aceasta se află în interiorul locuinței dumneavoastră.
     Un electrician autorizat deține o legitimație emisă de ANRE(autoritatea competentă în domeniul energiei), care-i dă dreptul să intervină asupra instalației electrice conectată la sistemul electroenergetic național. De aceea aveți obligația, să angajați numai electricieni autorizați și dreptul să-i legițimati pe cei pe care îi chemați să vă ajute. Acestă obligație rezultă și din contractul pe care îl aveți cu furnizorul de energie electrică.
    Pentru problemele pe care le aveți, trebuie să apelați la un electrician autorizat, dacă nu vreți să aveți surprize neplăcute.
    Nu vă lăsați păcăliți de meșterii care repară tot!

     PROCEDURA DE  SCHIMBARE A FURNIZORUL DE ENERGIE ELECTRICĂ

    Odată cu deschiderea către concurență a piețelor de energie, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor consumatorilor de energie electrică, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), să uzeze de dreptul de eligibilitate, adică să iși aleagă furnizorul dorit și să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.
    Astfel, în cazul în care opteaza pentru furnizarea negociată a energiei electrice consumatorul de energie electrică poate încheia contracte pentru furnizare negociată cu orice furnizor detinător de licentă de furnizare a energiei electrice care activează în piața cu amănuntul, negociind cu acesta atât prețul, cât și clauzele contractului de furnizare.
În vederea solicitării de oferte, consumatorul trebuie să parcurgă lista furnizorilor de energie electrică care activează pe piața cu amănuntul, iar dupa obținerea acestora este recomandat să se facă o analiză comparativă a informaţiilor conţinute în aceste oferte:
- preţ
- durată
- modalitați de plată
- condiții de încetare a contractului, etc., astfel încât să se poată face alegerea potrivită.
    Etapele procesului de schimbare a furnizorului:
1. Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor. Furnizorul poate fi oricare din operatorii economici detinători de licentă de furnizare de pe teritoriul României, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zonă geografică de deservire.
    Lista furnizorilor de energie electrică care activează pe piața cu amănuntul poate fi consultată prin accesarea linkului
http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442
2. Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date:
- adresa locului de consum,
- denumirea furnizorului actual,
- codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică,
- valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate,
- datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice
- alte documente prevăzute în reglementările în vigoare, după caz.
3. După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice. Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual.
4. Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte.
5. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent.
    La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea. Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către operatorul de rețea în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă operatorul de rețea are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci operatorul de rețea determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiată de clientul final respectiv.
6. În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/operatorul de rețea are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.
7. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. De asemenea, schimbarea furnizorului nu implică modificări de ordin tehnic.

CONTACT

Click for new image
Copyright 2017 www.electricianinbucuresti.ro
All Rights Reserved